x
>
Izstādes atklāšana - (no labās) Vitauts Mihailovskis, Harijs Daina Liepiņš, muzeja direktore Maira Dudareva un izstādes kuratore