x
>
Nākamās dienās Anda un Katrīna glezno Anniņu kā skolnieci