x
>
Vivita un Oksana mūs atvadīšanās vakarā mieloja ar gardām plātsmaizēm