Jelgava.lv

Visi jaunumu ieraksti RSS

No 6.jūlija līdz 10.septembrim Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 102, skatāma Edvīna Kalnenieka, Mārītes Leimanes un Jāņa Leimaņa izstāde "Pastelis, keramika, tekstils". ( 13. jūlijs 2016. 09:29 ) drukāt
Izstādes plakāts un ieskats izstādē
Edvīns Kalnenieks, Jānis Leimanis, Mārīte Leimane (Jelgava)
izstāde “Pastelis, keramika, tekstils”

Trīs māksliniekus no Jelgavas vieno ģimene, taču darbi kopā vienā izstādē skatāmi pirmo reizi. Rēzekne ir Madonā dzimušās mākslinieces Mārītes Leimanes skolas laika atmiņu pilsēta, kad Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā tika apgūta mākslinieka dekoratora profesija.
Gleznotājs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Edvīns Kalnenieks (1939) ir dzimis Liepājā, taču dzīves ceļu pagriezieni ir mijušies starp Jelgavu un Rīgu. Mākslinieks ir viens no izcilākajiem mūsdienu pasteļglezniecības meistariem, kura radošā darbība lielākoties ir izpaudusies klusās dabas, portreta un sadzīves žanra kompozīcijās. Tās caurstrāvo miers un harmonija, apcere par cilvēka un dabas mijiedarbību, priekšmetiskās vides neredzamo strāvojumu un skaistumu. Izstādes kopējā “skanējumā” Edvīns Kalnenieks piedalās ar pastelim raksturīgajā niansētajā tonalitātē gleznotajām klusās dabas un figurālajām kompozīcijām.
Tekstilmāksliniece Mārīte Leimane (1951) pašlaik strādā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā par mākslinieci un iekārto gan mainīgās izstādes, gan pastāvīgās ekspozīcijas. Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas absolvēšanas savā radošajā darbībā pārsvarā pievērsusies darbietilpīgajai gobelēna tehnikai, taču izmēģina materiālu saskaņu arī dažādās jauktajās tehnikās. Mākslinieci piesaista vēstures, etnogrāfijas un dabas motīvi, kas izpaužas arī tehnisko paņēmienu un materiālu pielietojumā. Ģimenes izstādē siltumu ienesīs Mārītes Leimanes no vilnas, lina un kokvilnas materiāliem austie gobelēni un dekoratīvas kompozīcijas.
Jaunākais no izstādes dalībniekiem Jānis Leimanis (1991) pašlaik studē Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra izglītības programmas Keramikas apakšnozarē. Strādā dažādās tehnikās un ar dažādiem materiāliem - šamotu, mālu, porcelānu. Mākslinieku interesē tēmas, kas balstītas uz zinātni, tehnoloģijām un dabu. Savos radošajos meklējumos viņš mākslas valodā iepazīstina šodienas skatītāju ar dažādu pasaules seno tautu rakstību (Akmens bibliotēka), seno dzīvnieku attēlojumu (balstītu uz arheologu zinātniskajiem pētījumiem), to, kā cilvēks var sadzīvot ar dabu (Kameņu ligzdas) un ko var darīt ar mālu neizmantojot virpu. Izstādes telpā daudznozīmību izteiksmē un raupjumu materialitātē ienesīs Jāņa Leimaņa mālā, šamotā un porcelānā veidotās dekoratīvās kompozīcijas un sīkplastika.
 
Informāciju sagatavoja Inese Dundure,
Latgales kultūrvēstures muzeja mākslas nodaļas vadītāja