Jelgava.lv
1979.-1990. g. rīkojis izstādes Rīgas, Maskavas, Ļeņingradas un citos muzejos; 1997. g. sagatavojis (kopā ar Gunti Švītiņu) izstādi Pasaules brīvo latviešu dziesmu svētki Visbijā 1979.gadā (Visbijā, Zviedrijā); 2000.g. (kopā ar Gunti Švītiņu) - izstādi Latviešu gaitas bēgļu nometnēs Vācijā 1945.-1949., 2001.g. (kopā ar Gunti Švītiņu) - izstādi Pasaules brīvo latviešu apvienības 45 gados (1951-2001.) 2002.g. izstādi . (kopā ar Gunti Švītiņu) Dziesmu dienas bēgļu nometnēs 1946-1949; 2008.g. – Veronikas Janelsiņas gleznu izstādi Pirmā...; 2008.g. – Jāņa Liepiņa studiju un zīmējumu izstādi Mākslinieka darbnīcā. Kopš 2007.g. rīko Jelgavas Mākslinieku biedrības izstādes kā Latvijā, tā aiz tās robežām.

Piedalījies valsts un starptautiskās konferencēs.

Apbalvojumi: LR Tieslietu ministrijas 3.pakāpes Atzinības raksts (1998); LR Ministru Kabineta Atzinības raksts (2001), Atzinības Krusts (2006.), Jelgavas pilsētas Kultūras padomes apbalvojums „Labākais kultūras darbinieks 2006”, Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda 2008.gada Atzinības balva; Jelgavas domes Pateicības raksts (2010).

Sarakstījis grāmatas:

Jēkabs Bīne. R., Preses nams, 1995.
Jānis Roberts Tillbergs [Monogrāfija]. R., Zinātne, 1996;
Cimdu Jettiņa (sastādījums un ievadraksts). – R., Preses nams, 1997.;
Kārļa Miesnieka zīmējumi: No Latvijas Valsts arhīva fondiem (sastādījums un ievadraksts, zīmējumu arheogrāfija). – R., Latvijas Valsts arhīvs, a/s. Preses nams, 1998.;
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats: Rakstu un arhīva materiālu krājums (sast. M. Brancis un A. Cipulis). – R, 2001.;
Kāpt mūzas kalnā. Marta Alberinga. – Rīga, Atēna, 2002.;
konferences Trimda, kultūra, nacionālā identitāte referātu krājums (sastādītāji M. Brancis un D. Kļaviņa) – Rīga, Nordik, 2004;
Arvīds Strauja. Gleznas. Albums. Rīga, Atēna, 2005;
Egons Cēsnieks. Rīga, Madris, 2005;
Ar dzimteni svešumā. Gleznotājs Jānis Zuntaks. Rīga, Mantojums, 2006;
Jelgava, mana Jelgaviņa. Jelgavas mākslas darbos no Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma. Albums. Jelgavas pilsētas Domes izdevums, Mantojums, 2008;
Edgars Krūmiņš. Gleznas, scenogrāfija. Rīga, Mansards, 2009;
Lidojums. Gunas Ikonas – Krūmiņas gleznojumi un zīmējumi. Rīga, Mansards, 2010;
Jelgavai azotē. Jelgavas mākslinieku biedrība 40 gados. Albums. Rīga, Mansards, 2010;
Eleonora Šurma. 50 gadus mākslai pa pēdām. Sastādītājs Māris Brancis un Eleonora Šurma. Rīga, Mansards, 2011;
Jelgavas gleznotājs Uldis Roga. Albums. Rīga, Mansards, 2011.
Krāsa un forma. Laimonis Mieriņš. Mansards, 2012
Gleznotājs Gunārs Ezernieks. Mansards, 2012
Valerijans Dadžāns. Gleznas. Mansards, 2013
Starptautiskie ledus skulptūru festivāli Jelgavā. 1998-2012. Kultūra, 2013
Laine Kainaize. Gleznas. Mansards, 2013


Atgriezties