Ilona Drīliņa

Dzimusi Dundure, 1964. gada 25. aprīlī.
Dizainere.

Mācījusies Latvijas Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās mākslas nodaļā (1984–1989), diplomdarbs “Bērnu trauki” (vadītājs Tālivaldis Gaumigs).

Bijusi mākslas nodarbību vadītāja Madonas Skolēnu namā (1993–1995), metodiķe un pedagoģe Jelgavas Amatniecības meistaru skolā (1996–2003), reklāmas speciāliste Latvijas Sporta muzejā (2002–2005), vizuālās mākslas pedagoģe Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā (kopš 2003), reklāmas un interjerdizaina projektu vadītāja SIA „Sudraba taka” (kopš 2003), pedagoģe Jelgavas Reģionālajā pieaugošo centrā (kopš 2008). Mākslas galerijas „Suņa taka” vadītāja (2008-2012).

Glezniecība

Izstādēs piedalās kopš 1986. gada. Personālizstāde Jelgavā (2004), mākslas galerijā „Suņa taka” (2008), Pērnavā (2012).

Kopā ar Kati Seržāni piedalās Jelgavas, Pērnavas un Šauļu mākslinieku gadkārtējā saietā Pērnavā 2012.gada augustā par tēmu "Līnija telpā". Tās ietvaros notiek abu mākslinieču izstāde Pērnavas rātsnamā. Viņas abas rada savu darbu telpā Mākslinieku namā.

Kopš 2009. gada Jelgavas mākslinieku biedrības biedre.

Kontakti:
www.sunataka.lv