Dzimusi 1962. gada 14. maijā. Adrese: Akmeņu iela 6a, Talsi, LV-3201, tālr. 29288930, e-pasts inesemilberga@inbox.lv

Izglītība. 1982.g. beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu. 1989.g.beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu.

Darba vietas. Daugavpils bērnu mākslas skolas un Saules skolas skolotāja 1989.-1998. Talsu mākslas skolas skolotāja no 2000.g.

Izstādes. Personālizstādes-Talsu novada muzejā 4 personālizstādes, Talsu Tautas namā 2019.g., Daugavpils muzejā 2007.g., Latvijas Valsts arhīvā Rīgā 2015.g., Jelgavas pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē 2014.g., Jelgavas Sv Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē 2020.g., Ventspils Rakstnieku namā 2016.g. Mākslinieku grupu izstādes- regulāri kopš 2000.g.piedalos Talsu novada mākslinieku darbu izstādēs un kopš 2014.g. Jelgavas Mākslinieku biedrības izstādēs. 2017.g. izstādes kopā ar Talsu Krūmu māksliniekiem Vitebskā un Daugavpils M.Rotko centrā, 2019., 2020., 2021.g. darbi izstādīti Rīgā, Sv. Pētera baznīcā izstādēs ,,J.Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā.’’

Darbi atrodas Talsu novada muzeja kolekcijā (5 darbi), privātkolekcijās Latvijā un Vācijā.

Kopš 2014.g. esmu Jelgavas Mākslinieku biedrības biedre.


,,Māksla. Nopietns, bieži vien ilgstošs darbs, kas reizē ir arī vislabākā atpūta. Stingri uzstādīti kritēriji un prasības pašai pret sevi un reizē vislielākā brīvība sevi izteikt un caur saviem darbiem uzrunāt citus. Prieks, izjūtot zīmuļa un otas pieskārienu papīram, un ikreiz jauns pārsteigums par tikko nodrukātu grafikas darbu.