Māris Brancis

Dzimis 1947.gada 21.janvārī Tukuma rajona Irlavas pagastā.
Beidzis Jaunpils vidusskolu (1965) un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu (1983). Diplomdarbs “Jānis Roberts Tillbergs” (vadītāja G. Tidomane). 1999.g. iegūts Mākslas maģistra grāds.

1979.-1983. – LPSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienotās direkcijas Izstāžu daļā – jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Glezniecības nodaļas vadītājs, direktora vietnieks zinātniskajā darbā;
1983.-1990. – Mākslas muzeja “Arsenāls” direktors;
1990.-1993. – LZA A. Upīša Literatūras un mākslas vēstures institūta Tēlotājas mākslas sektora jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks;
1993. – 2009. Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājs.
Mācījis mākslas vēsturi Latvijas Lauksaimniecības universitātē (1991-1995) un arhīvmācību Latvijas Mākslas akadēmijā (1994-2009).

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1986.g. Vadījis Latvijas Mākslinieku savienības Jelgavas organizāciju (2007-2009), 2009.gadā dibinājis Jelgavas Mākslinieku biedrību un ir tās valdes priekšsēdētājs.

Grāmatas

1979.-1990. g. rīkojis izstādes Rīgas, Maskavas, Ļeņingradas un citos muzejos; 1997. g. sagatavojis (kopā ar Gunti Švītiņu) izstādi Pasaules brīvo latviešu dziesmu svētki Visbijā 1979.gadā (Visbijā, Zviedrijā); 2000.g. (kopā ar Gunti Švītiņu) - izstādi Latviešu gaitas bēgļu nometnēs Vācijā 1945.-1949., 2001.g. (kopā ar Gunti Švītiņu) - izstādi Pasaules brīvo latviešu apvienības 45 gados (1951-2001.) 2002.g. izstādi . (kopā ar Gunti Švītiņu) Dziesmu dienas bēgļu nometnēs 1946-1949; 2008.g. – Veronikas Janelsiņas gleznu izstādi Pirmā...; 2008.g. – Jāņa Liepiņa studiju un zīmējumu izstādi Mākslinieka darbnīcā. 2015.g. – izstāde „Jelgavas zelts”; 2017.g. – Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100

 Kopš 2007.g. rīko Jelgavas Mākslinieku biedrības izstādes kā Latvijā, tā aiz tās robežām.

Piedalījies valsts un starptautiskās konferencēs.

Apbalvojumi: LR Tieslietu ministrijas 3.pakāpes Atzinības raksts (1998); LR Ministru Kabineta Atzinības raksts (2001), Atzinības Krusts (2006.), Jelgavas pilsētas Kultūras padomes apbalvojums „Labākais kultūras darbinieks 2006”, Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda 2008.gada Atzinības balva; Jelgavas domes Pateicības raksts (2010), Kultūras ministrijas Pateicības raksts (2017).


Sarakstījis grāmatas:

Jēkabs Bīne. R., Preses nams, 1995.
Jānis Roberts Tillbergs [Monogrāfija]. R., Zinātne, 1996;
Cimdu Jettiņa (sastādījums un ievadraksts). – R., Preses nams, 1997.;
Kārļa Miesnieka zīmējumi: No Latvijas Valsts arhīva fondiem (sastādījums un ievadraksts, zīmējumu arheogrāfija). – R., Latvijas Valsts arhīvs, a/s. Preses nams, 1998.;
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats: Rakstu un arhīva materiālu krājums (sast. M. Brancis un A. Cipulis). – R, 2001.;
Kāpt mūzas kalnā. Marta Alberinga. – Rīga, Atēna, 2002.;
konferences Trimda, kultūra, nacionālā identitāte referātu krājums (sastādītāji M. Brancis un D. Kļaviņa) – Rīga, Nordik, 2004;
Arvīds Strauja. Gleznas. Albums. Rīga, Atēna, 2005;
Egons Cēsnieks. Rīga, Madris, 2005;
Ar dzimteni svešumā. Gleznotājs Jānis Zuntaks. Rīga, Mantojums, 2006;
Jelgava, mana Jelgaviņa. Jelgavas mākslas darbos no Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma. Albums. Jelgavas pilsētas Domes izdevums, Mantojums, 2008;
Edgars Krūmiņš. Gleznas, scenogrāfija. Rīga, Mansards, 2009;
Lidojums. Gunas Ikonas – Krūmiņas gleznojumi un zīmējumi. Rīga, Mansards, 2010;
Jelgavai azotē. Jelgavas mākslinieku biedrība 40 gados. Albums. Rīga, Mansards, 2010;
Eleonora Šurma. 50 gadus mākslai pa pēdām. Sastādītājs Māris Brancis un Eleonora Šurma. Rīga, Mansards, 2011;
Jelgavas gleznotājs Uldis Roga. Albums. Rīga, Mansards, 2011.
Krāsa un forma. Laimonis Mieriņš. Mansards, 2012
Gleznotājs Gunārs Ezernieks. Mansards, 2012
Valerijans Dadžāns. Gleznas. Mansards, 2013
Starptautiskie ledus skulptūru festivāli Jelgavā. 1998-2012. Kultūra, 2013
Laine Kainaize. Gleznas. Mansards, 2013
Jelgavas mākslinieks Georgs Svikulis. Mansards, 2014.
Jānis Roberts Tillbergs. Neputns, 2015
Abi divi. Keramiķi Mārīte un Aleksandrs Djačenko. Mansards, 2016
Trešā atgriešanās. Ieskats mākslinieka Osvalda Rožkalna dzīvē un darbos (kopā ar Ingrīdu Burāni). Mansards, 2016
Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100. Izstādes grāmata. Teksts un sastādījums. Jelgava: Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, 2017.
L. Ņefedova. Ar Ādolfa Alunāna vārdu. Projekta vadīšana. Kultūra, 2018
Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi (kopā ar R. Kalniņu-Grīnbergu). Mansards, 2019.
Gleznotājs Edvīns Kalnenieks. Teksta autors M. Brancis. Jelgava: Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, 2019.
Smiltis, saule, Jelgava. Starptautiskie smilšu skulptūru festivāli “Summer signs”. JPPI Kultūra, 2020.
Kārlis Miesnieks. Neputns, 2021