Aktualitātes

Jelgavas Mākslinieku biedrības šīgada plenēra izstāde "Ērberģes piezīmes"

09.25.2023 – 10.30.2023

Ērberģes izstāžu zālē, Liepu ielā 3, Ērberģē, Mazzalves saieta namā, Mazzalves pagastā, Aizkraukls novadā

Tikšanās ar māksliniekiem izstādē ieplānota 28.oktobrī. Datums un laiks tiks precizēts.